ПСИХІАТРИЧНА ДОПОМОГА

Афективні розлади
Маячення
Депресії
Порушення сприйняття
Порушення пам’яті
Органічні і симптоматичні психічні розлади
Психози
Психопатії (розлади особистості)
Тривожні розлади
Шизофренія
Деперсоналізація та дереалізація
Деменція
Напади некотрольованої агресії
Психосоматичні захворювання
Дитячі захворювання